Ontstaan van Studio Notus

In december 1981 staken enkele initiatiefnemers van de Antwerpse wijk Zurenborg de hoofden bij elkaar, met de bedoeling om in 1982 een eenmalig toneelstuk te brengen. En dit in het teken van het IOO jarige bestaan van de parochie Sint-Norbertus. Via een plaatselijk krantje werd gezocht naar enkele dynamische mensen die zich wilden inzetten, om een blijspel op de planken te zetten. Er werd gekozen voor het stuk "Roddel" van P.Soutewey en M.Gijsen. Na veel werken, zweten, zwoegen en lachen kwam de allereerste produktie van de Sint-Norbertusvrienden op de planken op 16 en 17 April 1982 en dit in de nokvolle turnzaal van het Maria-Immaculata Instituut aan de Steenbokstraat te Antwerpen. Wegens het grote succes en het toneelvirus dat sommigen van hen had aangetast werd voorgesteld om dit initiatief te herhalen en op 3 en 4 december van datzelfde jaar kwam "Een aap op visite" van Dick Van Maas1and op de planken. Daarna volgde op 7 en 8 April '84 "Nooit te laat" van Summer Arthur Long. Bij sommigen was toen, na drie succes-stukken, het idee ontstaan om vast en zeker verder te gaan. Er werd gezocht naar een geschiktere zaal, om het talrijke publiek nog beter te kunnen dienen. In de lokalen en zaal van "De Vrede" in de Vredestraat te Berchem werd een thuishaven gevonden. De groep werd een V.Z.W. en kreeg de klinkende naam "STUDIO NOTUS". Notus naar een samenvoegsel van Norbertus en Studio staat voor plaats waar geleerd wordt. En daar draait het bij Studio Notus zeker om. Samen verder gaan en bijleren uit onze ervaringen !. Een bestuur werd toen opgericht en een regisseur werd onder de arm genomen om de regie op zich te nemen van het blijspel "Betalen zullen we morgen wel" van Gaston Gheuns, in een bewerking van Ruud De Ridder. Op 26 en 27 Januari 1985 betrad Studio Notus voor de eerste maal de Berchemse planken. Ditzelfde stuk werd opgevoerd op 12 April 1985 in de Arenberg schouwburg als benefiet-voorstelling voor het M.O.B. INSOFAB. Hiervoor mochten wij als dank een pentekening in beperkte oplage in ontvangst nemen voor alle medewerkers. Omstreeks december 1986 werd ook besloten om het aantal toneel-voorstellingen uit te breiden van 2 tot 3 dagen per productie. Dit om het steeds groeiende publiek aan te kunnen waardoor de groep nog meer motivatie kreeg. In 1995 zijn we om diverse redenen uitgeweken naar het gezellige theaterzaaltje Plansjee in de Heidestraat te Hoboken (Antwerpen) alwaar we 2 a 3 producties per jaar brachten en dit gedurende 2 achtereenvolgende weekends per productie. Ondertussen spelen we sinds 2009 in het moderne theater aan de stroom op Linkeroever waar we nog steeds een gans weekend (3 voorstellingen) twee maal per jaar twee verschillende producties voor ons publiek met steeds toenemend succes opvoeren. Bekijkt onze palmares voor een volledige lijst van al onze producties.

De Notus Pentekening

Als dank voor de opvoering van het blijspel "Betalen zullen we morgen wel" van Gaston Gheuns (in een bewerking van Ruud De Ridder) als benefietvoorstelling voor het M.O.B. INSOFAB op 12 April 1985 in de Aerenberg schouwburg te Antwerpen, mochten wij in beperkte oplage voor alle medewerkers deze pentekening in ontvangst nemen.

Pentekening Studio - Notus